People live with pain

Tags

, , , , , ,

I will be a living testament that people can live with pain and still be happy.

To live is to hurt and to hurt is to live. And that is completely fine.

image

When you fall, smile for the camera 😀

Advertisements

Confusions of a russian doll

Tags

, , , ,

I was rather confused this early afternoon.
Didn’t know if i was lost or was just wandering
If i was lonely or just free
If i felt insufficient or just fine with walking away
If i was easily replaceable or a regrettable miss
If i was desired only as a crown or was just a well-packaged fraud
If i was chaos or just an intricate poem
If i was disillusionment or just a russion doll,
endless.

“Pursuit of Loneliness”

Tags

, , , , , , ,

My fellow bloggers, please excuse this post that may not be in the language that you comprehend. I shall try to add a translation afterwards.

Isang panibagong kabanata sa notebook na nakasaksi ng lahat. Hindi ko akalaing nakasulat pala dito ang lahat ng naramdaman ko at ang lahat (halos) ng nangyari sa ating dalawa. Patuloy kong napapatunayan na handa naman pala talaga ako para sa ganitong paghihiwalay. 

Kaya ngayong wala ka na (talaga), sinusubukan kong buksan muli ang aking sarili  na tanawin ang mundo nang may kasama. Hindi, hindi katulad ng sabay nating pagtanaw. Hindi ko alam kung may makakapantay pa noon. 

itong simpleng sabay-na-pagtanaw na nagtulak sa aking magsulat ng tungkol sa “Pursuit of Loneliness” sa Tagalog (Filipino). Walang papantay sa pag-intindi mo sa bawat tula, thesis, at bawat kaliit-liitang salita na sabihin ko man o hindi ay naiintindihan mo pa rin.

Pero ang piyesang ito ay hindi talaga tungkol sa’yo.

Ito ay tungkol, muli, sa pursuit of loneliness. Pasensya na kung mahaba ito kaysa sa inaasahan ko. Kung kumpara sa inaasahan mo, hindi ko alam kasi hindi ko naman alam ang inaasahan mo. At sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ipupunto ko. Pero higit sa punto, siguro ay mas mahalaga ang madahang palitan natin ng mga salita, na sa tingin ko, kung aaminin natin ay nagkukulong sa ating kabaliwan at pagiging kakaiba sa loob ng isang ligtas na hangganan. Ang pagkukulong na ito ay hindi iyong nanggagapos ha, kundi ‘yong nakakapagpalaya (the safe borders of insanity).

Sana naiintindihan mo pa hanggang dito. Hindi ko rin kasi sigurado kung naiintindihan ko pa ang sinusulat ko, o baka naman imahinasyon ko lang ang lahat ng ito. At alam ko, tulad ng sabi mo, na hindi ka sigurado kung gusto mo nga ba akong/itong maintindihan. Walang problema. Hangga’t totoo ka ay magiliw akong makikipagpalitan ng mga salita kasama ka. 

At tungkol saan na nga ba ulit ang “pursuit of loneliness?

Sabi mo tungkol ito sa batas ng kalikasan kung saan itinutulak tayo sa mga bagay na hindi naman para sa atin — ‘yong tinatawag mong mga bagay na dapat-wala pero nagmemeron. Na kung sa kalayaan ay kukunin mo, iiwan ka nito sa pag-iisa. Kakambal ng kalayaan ang pag-iisa. Sa madaling sabi, kung nais mong maging malaya, dapat handa kang mag-isa. 

Gusto ko pa sanang dagdagan, pero sa tingin ko, kailangan muna natin ulit magpalitan ng mga salita 🙂 

There’s a song for everything

Tags

, , , , ,

There’s a song for everything.

I said let’s start with head over feet and then ironic.
But you said ironic should go first so it goes:

It’s traffic jam, when you’re already late. It’s meeting the man of your dreams… isn’t it ironic? You treat me like I’m a princess, you’re my best friend…

When I’m mad, you sing mardy bum; in calm and quiet, you’re stuck on the puzzle just like those smitten first days. When we prepare ourselves, you sing La la la la la la I swear I’ll never be happy again! Is this really happening?

I didn’t know we should have taken Pink and Nate seriously. Just give me a reason, why did you vanish like a murderer, Mr. duplicity? Are you thinking of me in the middle of dinner?

Most of the time, when I remember you, I just put my hands in my pocket because we lived, we learned. We loved. I still hope we’ll be coming back, are we? But please, please don’t make me sing for 25 minutes.